หมวดลวดเสียบกระดาษ

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้บนโต๊ะ ตรา เอสดีไอ

ประเภท หมวดลวดเสียบกระดาษ

พบทั้งหมด 15 รายการ

Card image cap

ลวดเสียบกระดาษเหลี่ยม 50 ชิ้น SDI รุ่น No.1

ผลิตจากเส้นลวดชนิดพิเศษ ชุปนิเกิ้ลอย่างดี เงางาม มีให้เลือกใช้งานหลาย แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถปรับดัดได้ ใช้รวมเอกสารแบบชั่วคราว ไม่ทำให้กระดาษเสียหาย ชนิดแบบเหลี่ยม ขนาด 28 มม.

Read more
Card image cap

ลวดเสียบกระดาษกลม 50 ชิ้น SDI รุ่น No.1

ผลิตจากเส้นลวดชนิดพิเศษ ชุปนิเกิ้ลอย่างดี เงางาม มีให้เลือกใช้งานหลาย แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถปรับดัดได้ ใช้รวมเอกสารแบบชั่วคราว ไม่ทำให้กระดาษเสียหาย ชนิดแบบกลมขนาด 28 มม.

Read more
Card image cap

ลวดเสียบกระดาษเหลี่ยม 300 ชิ้น SDI รุ่น No.1

ผลิตจากเส้นลวดชนิดพิเศษ ชุปนิเกิ้ลอย่างดี เงางาม มีให้เลือกใช้งานหลาย แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถปรับดัดได้ ใช้รวมเอกสารแบบชั่วคราว ไม่ทำให้กระดาษเสียหาย ชนิดแบบเหลี่ยม ขนาด 28 มม.

Read more
Card image cap

ลวดเสียบกระดาษกลม 300 ชิ้น SDI รุ่น No.1

ผลิตจากเส้นลวดชนิดพิเศษ ชุปนิเกิ้ลอย่างดี เงางาม มีให้เลือกใช้งานหลาย แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถปรับดัดได้ ใช้รวมเอกสารแบบชั่วคราว ไม่ทำให้กระดาษเสียหาย ชนิดแบบกลม ขนาด 28 มม.

Read more
Card image cap

ลวดเสียบกระดาษเหลี่ยม 500 ชิ้น SDI รุ่น No.1

ผลิตจากเส้นลวดชนิดพิเศษ ชุปนิเกิ้ลอย่างดี เงางาม มีให้เลือกใช้งานหลาย แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถปรับดัดได้ ใช้รวมเอกสารแบบชั่วคราว ไม่ทำให้กระดาษเสียหาย ชนิดแบบเหลี่ยม ขนาด 28 มม.

Read more
Card image cap

ลวดเสียบกระดาษกลม 500 ชิ้น SDI รุ่น No.1

ผลิตจากเส้นลวดชนิดพิเศษ ชุปนิเกิ้ลอย่างดี เงางาม มีให้เลือกใช้งานหลาย แข็งแรง ทนทาน ไม่เป็นสนิม สามารถปรับดัดได้ ใช้รวมเอกสารแบบชั่วคราว ไม่ทำให้กระดาษเสียหาย ชนิดแบบกลม ขนาด 28 มม.

Read more