กระดาษไข ชนิดไร้ขอบ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระดาษไข ตรา ไดมอนท์

ประเภท กระดาษไข ชนิดไร้ขอบ

พบทั้งหมด 4 รายการ

Card image cap

กระดาษไขเขียนแบบ Diamant รุ่น A3 50 แผ่น ชนิดไม่มีกรอบ

กระดาษไขเขียนแบบชนิดแผ่น ความหนา 90/95 กรัม ห่อจากต่างประเทศ มีตีเส้นกรอบและตีเส้นแบ่งครึ่งกลาง ตาม มอก. 440 เล่ม 1 ปี2525 ขนาด A3 ชนิดไม่มีกรอบ บรรจุุ 50 แผ่น/กล่อง

Read more
Card image cap

กระดาษไขเขียนแบบ Diamant รุ่น A3 25 แผ่น ชนิดไม่มีกรอบ

กระดาษไขเขียนแบบชนิดแผ่น ความหนา 90/95 กรัม ห่อจากต่างประเทศ มีตีเส้นกรอบและตีเส้นแบ่งครึ่งกลาง ตาม มอก. 440 เล่ม 1 ปี2525 ขนาด A3 ชนิดไม่มีกรอบ บรรจุุ 25 แผ่น/กล่อง

Read more
Card image cap

กระดาษไขเขียนแบบ Diamant รุ่น A4 50 แผ่น ชนิดไม่มีกรอบ

กระดาษไขเขียนแบบชนิดแผ่น ความหนา 90/95 กรัม ห่อจากต่างประเทศ มีตีเส้นกรอบและตีเส้นแบ่งครึ่งกลาง ตาม มอก. 440 เล่ม 1 ปี2525 ขนาด A4 ชนิดไม่มีกรอบ บรรจุุ 50 แผ่น/กล่อง

Read more
Card image cap

กระดาษไขเขียนแบบ Diamant รุ่น A4 25 แผ่น ชนิดไม่มีกรอบ

กระดาษไขเขียนแบบชนิดแผ่น ความหนา 90/95 กรัมห่อจากต่างประเทศ มีตีเส้นกรอบและตีเส้นแบ่งครึ่งกลาง ตาม มอก. 440 เล่ม 1 ปี2525 ขนาด A4 ชนิดไม่มีกรอบ บรรจุุ 25 แผ่น/กล่อง

Read more