กระดาษไข ชนิดมีขอบ

ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์กระดาษไข ตรา ไดมอนท์

ประเภท กระดาษไข ชนิดมีขอบ

พบทั้งหมด 4 รายการ

Card image cap

กระดาษไขเขียนแบบ Diamant รุ่น A3 50 แผ่น ชนิดมีกรอบ

กระดาษไขเขียนแบบชนิดแผ่น ความหนา 90/95 กรัม ห่อจากต่างประเทศ มีตีเส้นกรอบและตีเส้นแบ่งครึ่งกลาง ตาม มอก. 440 เล่ม 1 ปี2525 ขนาด A3 ชนิดมีกรอบ บรรจุุ 50 แผ่น/กล่อง

Read more
Card image cap

กระดาษไขเขียนแบบ Diamant รุ่น A3 25 แผ่น ชนิดมีกรอบ

กระดาษไขเขียนแบบชนิดแผ่น ความหนา 90/95 กรัม ห่อจากต่างประเทศ มีตีเส้นกรอบและตีเส้นแบ่งครึ่งกลาง ตาม มอก. 440 เล่ม 1 ปี2525 ขนาด A3 ชนิดมีกรอบ บรรจุุ 25 แผ่น/กล่อง

Read more
Card image cap

กระดาษไขเขียนแบบ Diamant รุ่น A4 50 แผ่น ชนิดมีกรอบ

กระดาษไขเขียนแบบชนิดแผ่น ความหนา 90/95 กรัม ห่อจากต่างประเทศ มีตีเส้นกรอบและตีเส้นแบ่งครึ่งกลาง ตาม มอก. 440 เล่ม 1 ปี2525 ขนาด A4 ชนิดมีกรอบ บรรจุุ 50 แผ่น/กล่อง

Read more
Card image cap

กระดาษไขเขียนแบบ Diamant รุ่น A4 25 แผ่น ชนิดมีกรอบ

กระดาษไขเขียนแบบชนิดแผ่น ความหนา 90/95 กรัม ห่อจากต่างประเทศ มีตีเส้นกรอบและตีเส้นแบ่งครึ่งกลาง ตาม มอก. 440 เล่ม 1 ปี2525 ขนาด A4 บรรจุุ 25 แผ่น/กล่อง ชนิดมีกรอบ

Read more