หมวดใบมีดตัดกระดาษ

ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์สำนักงานสำหรับใช้บนโต๊ะ ตรา เอสดีไอ

ประเภท หมวดใบมีดตัดกระดาษ

พบทั้งหมด 8 รายการ

Card image cap

ใบมีดตัดกระดาษ SDI รุ่น 6361

ใบมีดสเตนเลส ปลายแหลม เนื้อดี แข็งแรง มีความคมสูง ไม่เป็นสนิมใช้งานร่วมกับมีดคัตเตอร์ SDI รุ่น SDI-3000C, SDI-0400 และ SDI-5409 ใบมีดทำมุมเฉียง : 30 องศา

Read more
Card image cap

ใบมีดตัดกระดาษ SDI รุ่น 6481A

ใบมีดสเตนเลส ปลายแหลม เนื้อดี แข็งแรง มีความคมสูง ไม่เป็นสนิม ใช้งานร่วมกับมีดคัตเตอร์ SDI รุ่น 5461 บรรจุ 5 ใบ/แผง

Read more
Card image cap

ใบมีดตัดกระดาษ SDI รุ่น 6404D

ใบมีดสเตนเลส ปลายแหลม เนื้อดี แข็งแรง มีความคมสูง ไม่เป็นสนิมใช้งานร่วมกับมีดคัตเตอร์ SDI รุ่น SDI-3051C และ SDI-3050C ใบมีดขนาดมาตรฐาน 17.7 มม. ใบมีดทำมุมเฉียง 60 องศา บรรจุ 10 ใบ/หลอด หักได้ทั้งหมด 7 ครั้ง

Read more
Card image cap

ใบมีดตัดกระดาษ SDI รุ่น 6403D

ใบมีดสเตนเลส ปลายแหลม เนื้อดี แข็งแรง มีความคมสูง ไม่เป็นสนิม ใช้งานร่วมกับมีดคัตเตอร์ SDI รุ่น SDI-3000C, SDI-0400 และ SDI-5409 ใบมีดขนาดมาตรฐาน : 9 มม. ใบมีดทำมุมเฉียง : 58 องศา หักใบมีดได้ทั้งหมดจำนวน : 7 ครั้ง

Read more
Card image cap

ใบมีดตัดกระดาษ SDI รุ่น1450

ใบมีดสเตนเลส ปลายแหลม เนื้อดี แข็งแรง มีความคมสูง ใบสีดใบใหญ่ ไม่เป็นสนิม ใบมีดทำมุมเฉียง : 60 องศา หักใบมีได้ทั้งหมด 14 ครั้ง

Read more
Card image cap

ใบมีดตัดกระดาษ SDI รุ่น 1404

ใบมีดสเตนเลส ปลายแหลม เนื้อดี แข็งแรง มีความคมสูง ไม่เป็นสนิมใช้งานร่วมกับมีดคัตเตอร์ SDI รุ่น SDI-3051C และ SDI-3050C ใบมีดขนาดมาตรฐาน : 17.7 มม.ใบมีดทำมุมเฉียง 60 องศาหักใบมีดได้ทั้งหมดจำนวน : 7 ครั้ง

Read more